Add photos to Lukjan, Diego, Keldron and Peratur Lithuania